Delavnice pod vodstvom spletne revije o glasbi Odzven

Odzven

SIGIC in spletna glasbena revija Odzven organizirata jesensko-zimsko serijo glasbenokritiških delavnic, predavanj, okroglih miz in javnih diskusij, katerih namen je   bistveno poseči v polje glasbenega novinarstva in kritike pri nas in hkrati odpreti široko diskusijo o problemih, ki danes tarejo  ne  le  glasbeno  novinarstvo  in  kritiko,  pač  pa  heterogeno  glasbeno  polje  nasploh. Poslanstvo Odzvena je namreč objavljanje kakovostnega pisanja o aktualnem glasbenem dogajanju, predvsem na Slovenskem, vendar umeščenem v svetovni kontekst, kritične refleksije in strokovne tekste, ki zagotavljajo ozaveščenost javnosti o kakovostnem glasbenem dogajanju in poglabljanje razumevanja le-tega. Odzven je tematsko in vsebinsko široko zastavljen, v tej naravnanosti pa se glasbe loteva skozi različne pojavne oblike, o njih razmišlja, jih kritično reflektira, spodbuja širše razmisleke, tako v navezavi z aktualnim ustvarjanjem preko recenzentstva, kot preko širše zastavljenih razmišljanj akterjev in spremljevalcev glasbenega dogajanja preko njihovih osebnih razmišljanj o različnih  glasbenih fenomenih, kot tudi preko esejistike, ki ponuja globlji vpogled v izbrane tematike. Prostor za pisanje o glasbi in za njeno refleksijo se je v letu 2013 še skrčil, prostor za profesionalno ukvarjanje z glasbeno kritiko in novinarstvom pa se vse bolj seli v domeno ljubiteljskega pisanja, ki žal niža kakovostno raven tovrstnega početja, ki je bistven in sestavni del celotnega glasbenega področja, brez katerega razvoj domače glasbene produkcije žal stagnira. Namen pričujočih delavnic, predavanj in diskusij v obdobju med 11. novembrom 2013 in 15. januarjem 2014 je prispevati k dvigu kakovosti pisanja o glasbi pri nas, opozoriti na aktualne probleme ter skušati najti rešitve in odgovore, ter ponuditi znanje in vedenje številnih strokovnjakov.

Delavnico in predavanja bodo izvajali domači  strokovnjaki s področja glasbenega novinarstva, kritike, glasbene produkcije, organizacije koncertov in založništva. Tako bomo pokrili široko polje glasbenega novinarstva in kritike ter obenem skušali razmišljati o številnih mehanizmih glasbene industrije, od medijev, novih tehnologij, do glasbenega tržišča in sprememb na njem, ter se lotili tudi lokalnih problematik, s katerimi se danes srečuje glasba pri nas (pa tudi v svetu). Čeprav sta delavnici razdeljeni na popularno in klasično glasbo,  je njun namen preko dodatnih predavanj in diskusij pravzaprav zbližati oba pristopa, poiskati njune prednosti in pomanjkljivosti ter poiskati stične točke med njima.

 

Delavnico pisanja  iz polja klasične glasbe bosta vodila priznana domača muzikologa in glasbena kritika dr. Gregor Pompe in Primož Trdan. Delavnico pisanja iz polja popularne glasbe bosta vodila priznani glasbeni kritik in publicit Igor Bašin in urednik spletne glasbene revije Odzven Luka Zagoričnik.  Obe delavnici bosta potekali komplementarno. Udeleženci se lahko udeležijo obeh delavnic hkrati, lahko pa zgolj iz enega interesnega področja. Vzporedno z delavnicami bodo potekala  predavanja,  na  katerih  bodo  o  vlogi  kritika,  mestu  kritike  v  medijih  danes,  o zgodovinskem  spreminjanju  vloge  glasbene  kritike  in  o  njenih  različnih  žanrih  predavali  Igor Bašin, dr. Matjaž Barbo, dr. Jože Vogrinc in Ičo V idmar.

Delavnice se bodo odvijale v prostorih SIGIC, predavanja in javne diskusije, pogovori in okrogle mize pa v prostorih Trubarjeve hiše literature, CUK Kino Šiška in Atrija ZRC. Na javnih diskusijah, odprtih za javnost, se bo širše razpravljalo o vlogi in pomenu glasbenega novinarstva in kritike, o stanju medijev v Sloveniji, izpostavljalo pereče problematike s področja glasbe in se lotevalo še drugih aktualnih tem.   Na diskusijah, razpravah in okroglih mizah bodo prisotna številna znana novinarska  in  kritiška  peresa, ustvarjalci novih medisjkih vsebin (blogi, spletni mediji, spletni portali ipd.), glasbeniki in profesionalci iz širšega polja fenomena glasbe. Namen je spodbuditi širšo debato o stanju v glasbi pri nas in v tujini, dopirati aktualne teme in probleme ter preko tega kreirati širšo platformo, preko katere lahko glasbeniki in stroka med seboj uspešno komunicirajo.

NAMEN: Od  udeležencev delavnic se  pričakuje  aktivna udeležba s pisanjem kritik, ki jih bodo ustvarjali pod vodstvom mentorja, ter udeležba na predavanjih. Priporočljiva je tudi udeležba na pogovorih in debatnih krožkih ter okroglih mizah, saj se bodo le te tematsko navezovale na samo delo pri delavnicah. Ob tem bodo udeleženci spoznali različne tipe pisanja kritik, zakonitosti pisanja kritik za različne medije in temeljni vpogled v raznolike mehanizme v glasbeni industriji. Delavnice so namenjene (glasbenim) novinarjem in vsem tistim, ki jih ta področja zanimajo, torej tako tistim, ki že delujejo na tem polju, kot tudi novincem, študentom, glasbenim zanesenjakom in glasbenikom samim.

 

URNIK DELAVNIC:

Prostori SIGIC, Trg francoske revolucije 6, Ljubljana

Ponedeljek 11. november 2013 ob 18.00 (tokrat izjemoma Trubarjeva hiša literature)

Ponedeljek 11. november 2013 ob 18.00 (tokrat izjemoma Trubarjeva hiša literature)

– Uvodno srečanje

Predstavitev   delavnic(tako»klasične«   kot   »popularne«),   razdelitev uskladitev terminov, napoved in razporeditev nalog udeležencem. (Luka Zagoričnik, Igor Bašin, Gregor Pompe, Primož Trdan)

 

Torek, 19. november 2013 ob 18.00
– Delavnica »Kritika v popularni glasbi« (1)

Prva naloga: recenzija plošče.

(Luka Zagoričnik)
Sreda, 20. november 2013 ob 18.00
– Delavnica »Kritika v klasični glasbi« (1)

Esejistika in kritika v klasični glasbi. Naloga: kritika koncerta. (Gregor Pompe)
Torek, 3. december 2013 ob 18.00

– Delavnica »kritika v popularni glasbi« (2)

Obravnava in ocena prve naloge: dobra vs. slaba kritika.

(Luka Zagoričnik in Igor Bašin)

 

Druga naloga: recenzija koncerta.

(Igor Bašin)

 

Sreda, 4. december 2013 ob 18.00

 

– Delavnica »kritika v klasični glasbi« (2)

Delavnica z obravnav naloge. (Gregor Pompe)

 

Sreda, 17. December ob 18.00

 

– Delavnica »kritika v popularni glasbi« (3)

Obravnava in ocena druge naloge.

(Luka Zagoričnik in Igor Bašin)

 

Tretja naloga: glasbeni portret ali intervju.

(Igor Bašin)

 

Torek, 18. december 2013 ob 18.00

 

– Delavnica »kritika v klasični glasbi« (3)

Delavnica o intervjuju in kritiki v klasični glasbi. Naloga: kritika plošče. (Primož Trdan)

 

Med 9. decembrom in 13. januarjem 2014

 

Udeleženci delavnice oddajo tretjo nalogo (glasbeni portret ali intervju).

 

Sreda, 7. januar 2014 ob 18.00

– Delavnica »kritika v popularni glasbi« (4)

Obravnava in ocena tretje naloge.

(Luka Zagoričnik in Igor Bašin)

 

Torek, 8. januar 2014 ob 18.00

– Delavnica »kritika v klasični glasbi« (3)

Delavnica z obravnavo naloge. (Primož Trdan)

 

URNIK PREDAVANJ:

Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana

Ponedeljek, 18. november 2013 ob 18.00

dr. Gregor Pompe: Kaj je kritika in kdo je kritik ter vloga, pomen in namen kritike (klasična glasba)

Igor Bašin: Kaj je kritika in kdo je kritik ter vloga, pomen in namen kritike (popularna glasba)

 

Ponedeljek, 25. november 2013 ob 18.00

Ičo V idmar: O zgodovini glasbe skozi prizmo kritike

 

Sreda, 2. december 2013 ob 18.00

dr. Jože Vogrinc: Kritika v medijih danes

 

Ponedeljek, 9. december 2013 ob 18.00

dr. Matjaž Barbo (naslov predavanja bo javljen naknadno).

 

URNIK JAVNIH DISKUSIJ:

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

CUK Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

 

Sreda, 27. november 2013 ob 18.00

– Pogovor 1:  Med kritiko in piarjem

(vodi Igor Bašin)

Sreda, 11. decembra 2013 ob 18.00

– Debatni krožek 1: Razlike in stičišča med kritikama popularne in klasične glasbe

(vodi Barbara Švrljuga)

 

Sreda, 6. januar 2014 ob 18.00

– Pogovor 2: Med malikovanjem in kritiko

(vodi Luka Zagoričnik)

 

Sreda, 15. januar 2014 ob 18.00

– Debatni krožek 2: Kaj nam bo kritika, ko imamo toliko medijev?

(vodi Andraž Kajzer)

 

 

PRIJAVA NA DELAVNICO:

 

Delavnica v času med 11. novembrom 2013 in 15. januarjem 2014 zagotavlja intenzivno delo na besedilih z mentorjem, predavanja strokovnjakov, ter obisk okroglih miz in debatnih krožkov, ki bodo potekali ob delavnici.

Cena udeležbe: 19 EUR

 

ZA PRIJAVO NA DELAVNICO POŠLJITE:

– ime in priimek

– naslov in spletni naslov

– eno lastno kritiko aktualnega koncerta ali aktualne plošče

 

Prijave pošljite na spletni naslov:  [email protected]. K naslovu pripišite: »ZA ODZVENOVO DELAVNICO«

Rok prijave: 8. november 2013

 

Mentorji:

Gregor Pompe je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral primerjalno književnost, nemški jezik in muzikologijo. Za svoje diplomsko delo je  prejel študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Predava na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je leta 2006 obranil svojo doktorsko disertacijo. Kot znanstveni raziskovalec se ukvarja s sodobno glasbo z vprašanji semantike glasbe in glasbenega gledališča. Za svoje strokovno delo je prejel Mantuanijevo priznanje Slovenskega muzikološkega društva, Filozofska fakulteta in Študentski svet FF pa sta mu podelili nagradi za uspešno pedagoško delo. Dejaven je kot publicist, glasbeni kritik in skladatelj. Kot muzikolog se posveča predvsem vprašanjem sodobne glasbe, semantike glasbe in opere. Svoje prispevke je objavljal v publikacijah Dialogi, Nova revija, Muzikološki bilten, Delo, Ampak, Literatura, Rast, Odzven itd. Prevedel je tudi nekaj filozofskih spisov, občasno pa sodeluje   z radiem Ars, tretjim programom Radia Slovenija. Piše  koncertne liste in je zadnjih šest let stalni glasbeni kritik časnika Dnevnik. Za Svetovne glasbene dneve v Ljubljani je skupaj z Jurijem Snojem pripravil razstavo in monografijo z naslovom Pisna podoba glasbe na Slovenskem. Njegova zadnja knjiga nosi naslov Postmodernizem in semantika glasbe. Od leta 2009 je predsednik Slovenskega muzikološkega društva.

Primož Trdan je muzikolog, kritik in radiec. Diplomiral z nalogo Preobrazba zvrsti v Koncertu za violino in orkester Janeza Matičiča in za delo prejel študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Je glasbeni urednik v uredništvu za resno glasbo Programa Ars, glasbene kritike piše za Dnevnik, bil pa je tudi urednik in pisec pri spletni reviji Odzven. Med številnimi zapisi je tudi avtor eseja  Nikamor  drugam  kot  naprej  v  spremni  knjižici  k  mednarodno  odmevni  izdaji  zbirke slovenske improvizirane glasbe Neposlušno / Sound Disobedience.

Igor Bašin je glasbeni publicist in kritik. Po prvih korakih skozi mladinski klub CRMK v Šempetru pri Gorici je na prelomu v devetdeseta leta pristopil k ekipi fanzina D’Iks, ki je prerasel v revijo Rock Vibe. Od leta 1991 je sodelavec glasbene redakcije Radia Študent, kjer je bil med letoma 1993 in 1995 glasbeni urednik, nato pa je do leta 2002 pod psevdonimom Garbageman vodil oddajo Garbage Rock. Med letoma 2000 in 2005 je bil (zadnji) urednik glasbene oddaje Sobotna noč  na  TV  Slovenija,  od  leta  2002 pa  je z  Igorjem  Vidmarjem in  Janezom  Goličem  voditelj nedeljske glasbene oddaje Drugi val na Val 202, kjer je bil med 2008 n 2012 član komisije za natečaj Hočemo!/Imamo dobro glasbo. Je avtor knjige Novi rock: Rockovski festival v Križankah

19812000  (Subkulturni  azil,  2006)  in  soavtor  dokumentarnega  filma  Glasba  je  časovna umetnost:  Pankrti  –  Dolgcajt  (Nordcross, 2006). Bil  je aktiven tudi kot koncertni promotor, glasbeni producent, bobnar skupine Štirje pravi dedci in član uredništva glasbene revije Muska. Do ukinitve revije Katedra je v njej objavljal glasbene recenzije in pisal kolumno Kulturni brlog. Zadnja leta redno objavlja v časopisu Dnevnik, kjer ima od leta dalje 2009 tedensko rubriko Sobotna kloaka. Je sodelavec spletne glasbene revije Odzven in odgovorni urednik spletne revije NovaMuska.

Luka Zagoričnik se že več kot 15 let intenzivno ukvarja z glasbo:,organizira koncerte in zvočne dogodke, predava in organizira predavanja, pripravlja radijske in TV oddaje, deluje kot novinar, piše kritike, članke in eseje o glasbi za različne slovenske revije in publikacije. Bil je dolgoletni sodelavec Radia Študent, tudi v vlogi glasbenega urednika. Pisal je za glasbeno revijo Muska, za časopis Delo in tednik Mladina ter druge. Že več let kot moderator, novinar in glasbeni kritik deluje na slovenski nacionalni televiziji RTV Slovenija (oddaji Sobotna noč in Aritmija). V zadnjih letih prireja serijo predavanj in zvočnih dogodkov sodobne eksperimentalne glasbe Bitshift v Galeriji Kapelica v Ljubljani ter programsko sooblikuje festival Sonica. Od leta 2005 vodi manjšo neodvisno založbo za eksperimentalno glasbo L’Innomable. Od druge polovice leta 2012 dalje je urednik spletne revije o glasbi Odzven.

Povezani članki:

Značke: