Javni poziv: Pekarna idej

V Pekarni štejejo ideje!

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez, ki deluje v mariborski Pekarni, objavlja poziv, katerega namen je vzpodbuditi in podpirati domiselno in kreativno preživljanje prostega časa mladih. Namenjen je posameznikom in neorganiziranim skupinam, ki želijo uresničiti idejo ali projekt, ki sodi v programski koncept MC Pekarne in bo dopolnil, osvežil ali pa celo obrnil na glavo vsebine, ki se tam že odvijajo. Projekti bodo podprti finančno do vrednosti 200 EUR na projekt za pokritje materialnih stroškov projekta innajveč 100 EUR za pokritje stroškov dela. Odvisno od kvalitete in števila prijav bo število izbranih projektov med 0 in 5.

PODROČJA:

Področje in vsebina nista določena. Lahko je koncert, slikarska razstava, čarovniški šov, glasbena delavnica, debatni krožek, pevske vaje, javni protest, festival, gledališka predstava, snemanje filma, športni dogodek, družabno tematsko srečanje, razstava živali, tematski večer, risanje stripov, tečaj jezikov, učna pomoč, obnova prostorov, izdelava skulpture itd. Bolj, kot je ideja “odštekana” in izvirna, bolj je primerna.

KRAJ IZVEDBE:

Projekt mora bit zasnovan na način, da ga je možno izvesti v sklopu razpoložljive prostorske infrastrukture društva (MC Pekarna, Razstavišče in multifunkcijski prostor Lubadar ali dvorišče Pekarne) ali pa je lahko speljan tudi kjerkoli drugje, če služi promociji aktivnosti in dejavnosti Pekarne.

KDO SE LAHKO PRIJAVI:

Posamezniki ali organizirana skupina posameznikov. Starost prijavitelja mora biti 15 let ali več. Prijav registriranih pravnih oseb ne bomo sprejeli.

KRITERIJI OCENJEVANJA:

– domiselnost, drugačnost, izvirnost, domišljija
– število na projektu aktivno sodelujočih mladih (15-30 let)
– razdelan načrt izvedbe in promocije projekta
– ekonomičnost
– samostojnost pri realizaciji
– identifikacija projekta s Pekarno
– možnost nadgradnje projekta, trajnega sodelovanja

NAČIN OCENJEVANJA IN IZBIRE:

Komisija, ki jo bodo sestavljali trije programski sodavci društva, se bo sestajala enkrat tedensko in pregledala prejete vloge predhodnega tedna. Glede na kriterije bodo izbrali najbolj primerne in izstopajoče projekte in povabili predlagatelje na razgovor, kjer bo vsak lahko osebno predstavil svoje poglede na projekt in prepričal komisijo o kakovosti predloga. Razgovor lahko poteka osebno ali pa preko videokonference (Skype,…) Najkasneje 14 dni po opravljenih razgovorih bodo prijavitelji obveščeni o rezultatih.

ROKI:

Prijave na poziv sprejemamo najkasneje do 31.3.2012 v elektronski obliki na naslov [email protected]oziroma do porabe sredstev. Velja pravilo “prej prideš, prej melješ“, seveda pa je ključnega pomena vsebina prijave. Zadeva (subject) elektronske pošte s prijavo mora bit “Prijava PEKARNA IDEJ 2012”.

NAČIN PRIJAVE:

Prijave sprejemamo le po elektronski pošti na naslov [email protected] na obrazcu, ki je na voljo na naslovu: www.klub-mc.si/shared/pekarnaidej2012.doc. Vsako prijavo bomo tudi potrdili s povratnim mailom najkasneje naslednji delovni dan po prejemu. V kolikor potrditve ni, pomeni, da je prišlo do tehničnih težav oz. prijave nismo prejeli in nas lahko kontaktirate po telefonu 041 642 649.

SODELOVANJE IN PODPORA:

Prijavitelj lahko od društva pričakuje podporo, tako z mentorstvom, kot z znanjem, organizacisko strukturo itd. Realiziran bo kot del redne dejavnosti društva v koprodukciji s prijaviteljem. Ne glede na to, pa morajo aktivnosti biti zasnovane tako, da se prijavitelj izkaže kot samostojen, premišljen in odgovoren izvajalec projekta.

Povezani članki:

Značke: ,