Riječki novi val – Antologija

Riječki novi val - Antologija

Riječki novi val – Antologija

2007, Dallas

Približno 30 let je tega, odkar je na Reki, na tem glasbeno plodovitem miljeju, izbruhnilo anti-establishmentsko zastavljeno punk gibanje. Žal mi spomin ne seže tako daleč, saj je moje videnje antologije reškega vala, ki ga je pred kratkim izdala založba Dallas, predvsem zgodba devetdesetih, kar je pa za vživljanje z moje strani daleč prepozno. Vsled tega poklon tej sceni nekako črpam iz ostankov / nadaljevanja tradicije, torej preko še danes živečih Let3, Lauferjev (ki se bojda spet zbirajo), Urban&4, …

Zavedam se težavnosti družbeno-kulturne konstrukcije nekega momenta iz preteklosti, a vseeno lahko podamo nekaj osnovnih smernic. Piše se leto 1976, mesto Reka. Kar zagotovo ni naključje. Gre za (bivše) največje jugoslovansko pristanišče, ki je vsled ekonomske / kulturne osi Ljubljana-Zagreb-Beograd nekoliko marginalizirano, a hkrati odprto na zahod. V tem kontekstu že nekoliko utrujene (mehke) različice samoupravnega socializma, neinstitucionaliziranega upora proti birokratskemu aparatu, možnosti »uvoza« novih glasbenih idej s strani zahoda, (za razliko od drugih socialističnim dežel razmeroma) visoke stopnje kulturne odprtosti…, se razvije dokaj avtentičen niz glasbenih ter družbeno kritičnih idej na čelu z zasedbami Parafi, Termiti, Grč.

Kako je mogoče, da so anti-establišmentsko obarvane (glasbene) ideje zaobšle varuhe totalitarnega aparata? Ideje, ki se med drugim izkristalizirajo v anti-utopijskih ter darvinističnih sarkazmih Termitov »u život kreče samo dio nas / u životu prolazi / samo vjeran pas« (od katerih še danes črpa Mrle – bivši član Termitov in vidnejši predstavnik današnjih Let3); v manifestnih / subverzivnih medvrstičnicah Parafov »nijedne nema bolje od naše policije«; v dadistično razkačenih nastopih pionirjev novega vala, kot je npr. obmetavanje publike s perjem, Kraljevo (Termiti) nastopanje z WC školjko na glavi, rezanje z žiletko in ostali scenski repertoar, ki se je prekrstil v »avantgardni performans«. Pač »avantgarda«, ki je postavljala pod vprašaj »kulturno lobotomijo šminkeraja« (komad Rijeka od Parafa), ki je naznanjala »doči če takav dan / kad če ljudi umjesto da govore / početi da laju…«, ki je kot »glasbeni galapagos« (Goran Lisica Fox) operiral na meji legalnosti. In prav od te shizofrenosti, kot izraslina, je to gibanje črpalo subverzivnost do oblasti. Nikakor pa ni treba pretiravati s samorevolucionarnostjo yu-panka in novega vala ter akterjem pripisovati kakšne politične ambicije, saj je veličina bivšega sistema vidna tudi skozi dopuščanje (večinoma) kulturnih kritik sistema, kar se kaže v veliki zapuščini subverzivnih filmov in književnosti. Gre za, kot se slikovito izrazi Kocijančič (Parafi), »sprdanje sa svim živim«, ter dodaja, »tada smo uspjeli izgurati mnoge opasne stvari, a da ih nitko nije skužio jer naše je tekstove trebalo čitati između redova…«. Te in še kar nekaj »cvetk« (navedenih zgoraj) tistega obdobja je mogoče prebrati v zanimivi zloženki glavnih protagonistov plodnega postpunk obdobja, ki je dodana paketu treh cd-jev, poleg tega je pa vse skupaj še zabeljeno s fotografijami, podrobno kronologijo dogodkov, nastopov, pomembnih izidov ter RI-punk glosarjem.

Paket, ki ga med drugim poleg omenjenih sestavljajo iz zgodnejšega punk obdobja Mrtvi kanal, Protest, Istočni izlaz in Kaos, dalje, pop godbe Denis & Denis, Cacadou Look, Fit in Xenia, ter generaciji 90-ih bolj znani Let2, Grad, En Face, Transmisia, Let3, Laufer,… »Paket eksplozivnog sadržaja«, kot je zapisano v zloženki.

Milko Pečanič

Povezani članki:

  • Ni povezanih člankov.